Bezpieczna Jazda Pod Platanami – 27.05.2018

Czołem Bajkerzy!
Jest taka akcja – Wielki Piknik Pasji pod Platanami. W ramach tego święta organizacji pozarządowych Szczecin Trails zorganizuje szkolenie z podstaw bezpiecznej techniki jazdy.
Tym razem spotykamy się 27/05 na Jasnych Błoniach (wypatrujcie flag Szczecin Trails!)
We współdziałaniu z Miastem Szczecin i Fundacją Sektor 3, dzięki przyznanej przez te podmioty mikroDOTACJI zapraszamy Was na nieodpłatne szkolenie z podstaw bezpiecznej techniki jazdy oraz wycieczkę!

Plan jest taki:
11:00 – 14:00 -> każdy kto zjawi się w naszym punkcie Wielkiego Pikniku Pasji pod Platanami zostanie przeszkolony z podstawowych umiejętności. Takie szkolenie będzie trwało około 30-40 minut.

O godzinie 14:00 z naszego punktu Wielkiego Pikniku Paski pod Platanami wystartuje wycieczka po Lasku Arkońskim i Puszczy Wkrzańskiej. W trakcie wycieczki będzie można przetestować nowo nabyte umiejętności.
Poziom trudności będzie niewielki. Czeka nas kilka podjazdów, zjazdów, może się trafić trochę piasku. Być może jedna lub dwie niespodzianki. Trasa będzie o długości 15-20 km, odpowiednia do pokonania jej rowerem trekkingowym lub MTB. Tempo jazdy będzie turystyczne, średnio ok 10-15 km/h. W miarę możliwości dostosujemy je do najsłabszego uczestnika. Zależy nam na wspólnym miłym spędzeniu czasu, a nie na biciu rekordów.

Dodamy jeszcze, że dla naszych Uczestników będą gadżety – niespodzianki! (dzięki mikroDOTACJI)
Nasza inicjatywa jest współfinansowana ze środków Miasta Szczecin. Gmina Miasto Szczecin Sektor 3 Szczecin mikroDOTACJE

———————————————————————————————-
Kilka zasad naszej wycieczki:
1) Organizatorem wycieczki jest:
Fundacja Szczecin Trails
71-685 Szczecin, ul. Bandurskiego 96
KRS 0000691174 NIP 8513212585 REGON 36805842500000
fundacja@szczecintrails.pl

2) Celem wycieczki jest podziwianie walorów turystycznych i krajoznawczych Lasów Miejskich i Puszczy Wkrzańskiej z poziomu rowerowego siodełka,
3) Osoby poniżej 18 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłej osoby.
4) Każdy uczestnik zobowiązuje się do respektowania poleceń osób prowadzących wycieczkę.
5) Każda osoba powyżej 18 roku życia jedzie NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, po lub w trakcie wycieczki.
6) Każdy uczestnik na czas wycieczki ubezpiecza się we własnym zakresie.
7) Należy zabrać odpowiednią ilość napojów, strój odpowiedni do pogody, kask (na głowie!!!) prowiant, uśmiech i dobry humor! 🙂
8) Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować swój rower do wycieczki.
9) Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, powinien we własnym zakresie zorganizować sobie bezpieczny powrót do domu.
10) Osoby biorące udział w wyciecze wyrażają zgodę na użycie ich wizerunku w galeriach zdjęć z wycieczki oraz materiałach marketingowych promujących działalność Fundacji Szczecin Trails, Mikrodotacji, Fundacji Sektor 3 i Gminy Miasto Szczecin.
11) Osoby biorące udział w wycieczce wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (w postaci wizerunku i faktu uczestniczenia w wydarzeniu), a także wprowadzanie ich do systemów teleinformatycznych niezbędnych dla potrzeb:
 realizacji wycieczki,
 promocji działalności Fundacji Szczecin Trails, Mikrodotacji, Fundacji Sektor 3 i Gminy Miasto Szczecin,
 rozliczenia Mikrodotacji,
następującym podmiotom:
Fundacji Sektor 3,
Gminie Miasto Szczecin.
12) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.
13) Obecność uczestnika wycieczki jest potwierdzeniem, że zapoznał się z powyższymi zasadami, zrozumiał ich treść i w pełni je akceptuje.
14) Dane kontaktowe:
e-mail: fundacja@szczecintrails.pl

Dodaj komentarz